Ryszard Polak

Zakład Pogrzebowy - Nekrologi

W dniu 22.02.2022 r.
Zmarł Nasz Kochany Syn i Brat

Ś.P.

RYSZARD POLAK

PRZEŻYŁ LAT 57

Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się w dniu 25.02.2022r o godz. 11:00 w Kościele

Parafialnym w Nowej Wsi.

Różaniec za zmarłego odbędzie się w dniu pogrzebu o godz. 10:30 w Kościele

Parafialnym w Nowej Wsi.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym w Nowej Wsi.
O czym powiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.