Mieczysław Gancarz pogrzeb w Palikówce

Zakład Pogrzebowy - Nekrologi

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16.03.2022r.

Zmarł Nasz Kochany Mąż i Tata.

Ś.P.

MIECZYSŁAW GANCARZ

PRZEŻYŁ LAT 84

Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się w dniu 18.03.2022r o godz. 13:00
w Kościele Parafialnym Pw. Miłosierdzia Bożego w Palikówce.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym w Strażowie.
O czym powiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.