Maria Łudź pogrzeb w Rzeszowie (Słocina)

Zakład Pogrzebowy - Nekrologi

Z głębokim żalem i smutkiem powiadamiamy, że w dniu 15.11.2021 r.

Zmarła Nasza Kochana Mama, Babcia

Ś.P.

MARIA ŁUDŹ

PRZEŻYŁA LAT 69

Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu 18.11.2021 r. o godz. 13:00

w Kościele Parafialnym pw. Św. Bożego Ciała w Rzeszowie.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu w Słocinie o godz. 14:30.

O czym powiadamia pogrążona w smutku i żalu Rodzina.